W rocznicę napaści sowieckiej na Polskę

W dniu dzisiejszym tj. 17 września 2020 roku, poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystości przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w 81. rocznicę napaści wojsk bolszewickich na Polskę.

p. Robert Szumowski
(opiekun i autor zdjęć)

minigaleria