Warszawski Program „Zima w mieście 2019” – informacja dotycząca rekrutacji uzupełniającej

Szanowni Państwo,

Informacje o zakwalifikowaniu dziecka na Warszawski Program „Zima w Mieście 2019” można uzyskać – od 2 stycznia 2019 roku, od godz. 13:00 – poprzez zalogowanie się do elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem:
www.warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem zapisów na Warszawski Program „Zima w Mieście 2019”, w informacjach załączonych do wpisu znajduje się harmonogram i zasady rekrutacji uzupełniającej. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika:

rekrutacja_uzupełniająca_ZimawMiescie2019(docx)

Prosimy o weryfikację przyjęcia przez system, gdyż szkoły nie mogą publikować ani wywieszać list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na ww. Program.  W razie problemów można pozyskiwać informację z sekretariatu szkoły realizującej Warszawski Program „Zima w Mieście 2019”.