Weź udział w Jesiennym konkursie plastycznym

(…)Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 373 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Angorska 2.

Każdy z autorów może przygotować jedną pracę plastyczną.

Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne w formacie A4 i A3 (malarstwo, rysunek, kolaż, wydzieranka, wycinanka).

Do wykonania pracy konkursowej dopuszcza się materiał roślinny tylko w postaci suchych kwiatów, liści, mchu, małych patyczków, owoców jarzębiny…

Więcej o konkursie w regulaminie:
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO JESIEŃ WOKÓŁ NAS (pdf)

p. Anna Ignaciuk