Powitanie wiosny w 2a

Czekaliśmy… wyglądaliśmy… tęskniliśmy… I jest!!! 21 marca przyszła do nas wiosna.

??

A my powitaliśmy ją kolorowym strojem, radosną zabawą i wesołymi wiosennymi okrzykami ??

p. Joanna Budna