Wpłaty za posiłki w czasie akcji „Zima w mieście 2018”

Szanowni Państwo,
celem uniknięcia nieporozumień dotyczących wnoszenia opłat za posiłki uczestników akcji „Zima w mieście 2018” należy bardzo dokładne wypełniać przelewy.
WZÓR:
Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 373 im. I. J. Paderewskiego
Numer rachunku odbiorcy: 37 1030 1508 0000 0005 5038 8073
Tytułem: OBIADY „ZIMA W MIEŚCIE” ZA OKRES ………. 2018r. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.
Jeżeli dziecko nie będzie jadło posiłków codziennie w czasie trwania akcji „Zima w Mieście”, należy napisać: BEZ DNIA …