Wykład w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich

W dniu 10 grudnia grupa uczniów pod opieką nauczyciela bibliotekarza uczestniczyła w wykładzie pt. „Warszawskie drogi do niepodległości” towarzyszącym „Marszowi Szlakiem Podchorążych”. Wykład odbył się w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22. Uczestniczy powstania wspominali swoje przeżycia z okresu, gdy Polska wybijała się na niepodległość. Prelegent p. Michał Rybak w bardzo interesujący sposób przybliżył trudną drogę Polaków do niepodległości oraz wybitnych jej twórców.

W wykładzie uczestniczyła, zdjęcia
i notatkę dodała p. Krystyna Mędrala.