XXIX Stołeczna Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Drodzy uczniowie,

aplikację  na ww. Konkurs należy bezpośrednio składać w siedzibie Fundacji „Świat na TAK”, Al. J. Ch. Szucha 27 w Warszawie w terminie do 20 lutego 2022 roku.

Szczegółowe informacje, dotyczące ww. konkursu znajdują się na stronie internetowej Fundacji: http://swiatnatak.pl/

Konkurs Ośmiu Wspaniałych

Ten Konkurs to szansa dla najlepszych wolontariuszy!

 Ruszyła XXIX edycja Stołecznego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2022. Patronat nad konkursem objął Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Konkurs skierowany jest do uczniów zrzeszonych w szkolnych kołach i klubach wolontariatu oraz do dzieci i młodzieży (10-20 lat) zaangażowanych w wolontariat w ramach świetlic środowiskowych i młodzieżowych domów kultury.

Historia Konkursu pokazuje, jak wielu jest młodych ludzi, którzy wybierają mądrą drogę życia.

W swoją działalność angażują rówieśników, a ich praca jest wspaniałym przykładem dla społeczności lokalnych.

Nie bójmy się chwalić. Wolontariusze często robią wiele rzeczy z pokorą, nie lubią rozgłosu. Promujemy tym konkursem ideę wolontariatu. Pozytywne zachowania, działania i postawy! – zdaniem jurorów.

Zgłoszenia indywidualnych kandydatów lub grupowe mogą składać zarówno nauczyciele,  opiekunowie oraz przedstawiciele społeczności lokalnych.

Kandydatów można zgłaszać do 20 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje o konkursie: regulamin, formularze, harmonogram są dostępne na stronie: http://swiatnatak.pl/