zapisy na wolne miejsca do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w dniu 22 grudnia 2020 r. od godziny 15:00 rozpoczęły się zapisy na wolne miejsca do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021, informacja o wolnych miejscach jest dostępna na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/ w zakładce „Wolne miejsca” w menu po lewej stronie.

Zapisy trwają od 22 grudnia br., godz. 15:00 do 15 stycznia 2021 r. Ponadto informuję, decyzja o przyjęciu ucznia podejmowana jest w szkole, która organizuje Warszawską Akcję „Zimę w Mieście” 2021.

Zgodnie z komunikatem z dn. 04.12. br. Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej Akcja „Zima w Mieście” 2021 jest adresowana do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. W załączeniu przesyłam link do ww. wytycznych:
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczne-polkolonie-dla-najmlodszych

Jednocześnie informuję, że rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE/FPES która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE/FPES lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.

Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej FPE/FPES są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w FPE/FPES, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłat. Następnie rodzice/opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do feryjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE/FPES lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.

Natomiast rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami, z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.

W przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice/opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłat/zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym harmonogramem, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE/FPES, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w feryjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.
O przyjęciu decyduje Organizator wypoczynku tj. Dyrektor Szkoły organizujący Warszawską Akcję „Zima w Mieście” 2021.

Poniżej przesyłam link do karty kwalifikacyjnej https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents/files!downloadInstruction.action?instructionId=2957.