Zapraszamy do udziału w Krajowym Konkursie Wiedzy Olimpijskiej „100 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego 1919-2019”

Od przedstawiciela kuratorium białostockiego:

Ogłaszam regulamin Krajowego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej „100 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego 1919-2019“. Konkurs organizowany jest we współpracy z Prezesem Polskiego  Komitetu Olimpijskiego, Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Prezydentami Białegostoku i Suwałk, Prezesem Podlaskiej Rady Olimpijskiej oraz Dyrektorem Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wśród celów konkursu jest przede wszystkim uczczenie jubileuszu 100 lat działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu i olimpizmu.

Serdecznie zapraszam do udziału nauczycieli, rodziców,  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych naszego kraju trwa rejestracja uczestników.

Szczegółowe informacje:

https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/formularz-rejestracyjny-konkursu-100-lat-polskiego-komitetu-olimpijskiego-1919-2019.html