Zapraszamy kandydatów wraz z rodzicami na dzień otwarty

Szkoła Podstawowa nr 373
przy ul. Angorskiej 2
zaprasza na dzień otwarty
21 lutego 2018r.
od godz. 17.30

Zapraszamy kandydatów
do „zerówki” i klasy I

Jeśli nie chcesz być w przepełnionej szkole,
przenieś się do nas do klasy IV lub VII!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!