1 września zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

1 września po długiej przerwie wracamy do tradycyjnego nauczania w szkole.  Zachowujemy dotychczasową liczebność klas i bezpośredni kontakt nauczycieli z uczniami. Musimy jednak dbać o bezpieczeństwo własne i innych stosując zasady higieny i bezpieczeństwa wskazane przez MEN, MZ i GIS. Szczegółową strategię funkcjonowania szkoły zamieścimy nieco później, a teraz załączamy:

wskazówki dla rodziców:

oraz
10 zasad bezpieczeństwa dla uczniów:

Rok szkolny chcemy rozpocząć dnia 1 września według następującego harmonogramu:

  • Godz. 8:30 klasy VIII
  • Godz. 9:00 klasy VII
  • Godz. 9:45 klasy VI
  • Godz. 10:30 klasy IV i V
  • Godz. 11:15 klasy III
  • Godz. 12.00 klasy II
  • Godz. 12.45 klasy I

Jeżeli dopisze pogoda, spotkanie ogólne odbędzie się na boisku szkolnym.
Prosimy, by rodzice i dzieci przyszli na spotkanie w maseczkach.

Dyrekcja SP-373