Zapraszamy Rodziców…

Zapraszamy na zebrania rodziców w środę 5 września 2018r.

  • godzina 17.00 klasy I, II, IV, V, VII
  • godzina 17.30 kl. III D
  • godzina 18.30 klasy VIII i III gimnazjalne

Przedstawicieli rad oddziałowych wydelegowanych do pracy w Radzie Rodziców zapraszamy na zebranie Rady Rodziców o godzinie 19.30 sala 202.