Zaproszenie na WARSZAWSKI FESTIWAL MŁODZIEŻY

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie” realizuje wydarzenie „Warszawski Festiwal Młodzieży”.

Warszawski Festiwal Młodzieżowy_plakat_elektr(pdf)

W ramach „Warszawskiego Festiwalu Młodzieży” zaplanowane zostało ponad 60 bezpłatnych wydarzeń takich jak warsztaty, spotkania, debaty, przeglądy. Festiwal odbędzie się w dniach 6-22 października 2018 r. i obejmie swoim zasięgiem całą Warszawę, realizowany jest dla młodzieży oraz z jej aktywnym udziałem.

Wydarzenie to ma zapewnić młodzieży nie tylko możliwość zdobywania umiejętności i pogłębiania wiedzy, ale również stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń i umiejętności oraz spotkań z warszawskimi aktywistkami i aktywistami (również młodzieżowymi).

Szczegóły wydarzeń (terminy i miejsca) są dostępne na stronie: www.festiwal.wwarszawie.org.pl

Na podstawie e-maila z urzędu miasta Warszawy