Zawiadomienie o zamiarze przekształcenia Szkoły

Uprzejmie informuję, że 20 stycznia 2022 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LIX/1907/2022
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Warszawie, ul. Angorska 2.

 Przekształcenie to będzie polegało na likwidacji z dniem 31 sierpnia 2022 r. oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole.

W związku z powyższym szkoła nie prowadzi naboru do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.