Zawiadomienie o zamiarze przekształcenia Szkoły

Uprzejmie informuję, że dnia 20 stycznia 2022 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LIX/1907/2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ul. Angorska 2. Przekształcenie to będzie polegało na likwidacji z dniem 31 sierpnia 2022 r. oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole. W związku z obowiązującym prawem konieczne jest przekazanie powyższego zawiadomienia rodzicom uczniów uczęszczających do Szkoły.

SP373_LIX-1907-2022(pdf)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 373