Zdalne nauczanie – trwa.

  1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka zdalna dla wszystkich klas I-VIII zostaje wydłużona na okres od 30 listopada 2020 do 3 stycznia 2021.
  2. Oddział przedszkolny nadal pracuje stacjonarnie.
  3. Nauka zdalna odbywa się według dotychczas funkcjonującego planu lekcji.
  4. W związku z planowanym przesunięciem ferii zimowych w całym kraju, na koniec stycznia zostanie przesunięty termin zakończenia półrocza. Dokładne daty będą podane w kolejnym komunikacie, zaraz po ukazaniu się stosownego rozporządzenia w tej sprawie.

Dyrektor Szkoły
Katarzyna Spychała