„Zima w Mieście 2018”

Warszawski Program „Zima w Mieście 2018”
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Nie masz pomysłu na ferie zimowe?
Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas?
Od 15 do 26 stycznia 2018 roku rusza na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Program „Zima w Mieście 2018”.

To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych. Program będzie realizowany w 17 placówkach (5 feryjnych placówkach edukacyjnych oraz 12 feryjnych placówkach specjalistycznych, w tym w 4 obiektach OSiR).

Dzielnica zorganizuje dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje. W Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24, przygotowano dla dzieci i młodzieży lodowisko, z którego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 będą mogły korzystać bezpłatnie grupy zorganizowane. W punktach zajęć specjalistycznych przygotowano bogaty program złożony z zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, literackich, językowych, tanecznych, komputerowych. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosi na Pływalnie: „Wodnik” i „Szuwarek” oraz na Halę Sportową „Saska” i „Siennicka”. W programie zajęć placówek edukacyjnych przewidziano min. wyjścia do kina, muzeum, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, gry planszowe, zabawy, dyskoteki.

Karty uczestnika Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” będą przyjmowane w szkołach organizujących Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” roku w okresie od 27 listopada 2017 roku do 8 grudnia 2017 roku (szczegółowe informacje, dotyczące zapisów na Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” znajdują się w Harmonogramie realizacji Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy).

Korzystanie z posiłków w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” jest odpłatne.

Opłaty za posiłki są przyjmowane od 2 stycznia 2018 roku do 5 stycznia 2018 roku – na konto szkoły realizującej ww. program.

W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia z adnotacją „Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” „.

Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły np.:
II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.
Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2017/2018 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.

W załączeniu:

  1. Harmonogram realizacji Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
  2. Wykaz szkół i placówek realizujących Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
  3. Wykaz szkół, które będą organizowały żywienie w ramach programu
    „Zima w Mieście 2018”
  4. Standard feryjnej placówki edukacyjnej (FPE)

Pliki do pobrania (docx):