Życzenia z okazji dnia KEN

Uczniom życzymy, by każdy szkolny dzień przynosił nowe wyzwania i osiągnięcia. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie kolejne dni w roku szkolnym będą pogodne, spokojne, pełne satysfakcji i zaangażowania w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.