Oddziały sportowe

W roku szkolnym 2021/22 w SP 373 nie będzie oddziałów sportowych.


Terminarz prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych szkół podstawowych w Dzielnicy Praga-Południe na rok szkolny 2020/2021:

terminarz próby sprawnościowej-2020-2021 – tabela zbiorcza (pdf)


Szanowni Państwo,
Rodzice kandydatów do oddziałów sportowych
Szkoły Podstawowej nr 373!

Rozpoczynamy nabór do oddziałów sportowych
na rok szkolny 2019/2020!

Profesjonalni trenerzy! Świetne zaplecze treningowe!

Szkoła Podstawowa nr 373 zaprasza kandydatów do oddziałów sportowych w roku szkolnym 2019/2020. Tworzymy klasę IV i klasę VII o profilu siatkarskim!

UWAGA! UWAGA!
Zbliża się termin prób sprawnościowych do klas siatkarskich w Szkole Podstawowej nr 373.
Zapraszamy w środę 20 marca 2019r. Próby dla kandydatów do klasy IV są o godz. 16.00,
a dla kandydatów do klasy VII o godz. 17.30.

Chcesz być w przyjaznej, fajnej szkole? Chcesz chodzić do szkoły na jedną zmianę?
Chcesz korzystać z ciekawych, różnorodnych zajęć pozalekcyjnych?
Zapisz się do SP-373! Zapraszamy na ul. Angorską 2!

Szczegóły dotyczące naboru w załącznikach: