Świetlica szkolna

Świetlica szkolna działa w godzinach 7:00 – 17:30 w roku szkolnym 2019/2020.

Rodzice odbierają dzieci osobiście lub upoważniają do odbioru konkretne osoby – wypełniając odpowiednie dokumenty i pozostawiając je w szkole.

Osoby upoważnione przychodząc po dziecko muszą mieć przy sobie dokument tożsamości.

http://sp373.srv.pl/sukces-swietlicy/
Zapisy na rok 2020/21:

2020/2021 Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy

Informujemy, że zapisy dzieci do świetlicy szkolnej trwają do dnia 20.07.2020.
Karta zapisu dostępna jest na stronie internetowej szkoły – tu i w aktualnościach lub w sekretariacie.
Uprzejmie prosimy o dostarczenie karty do sekretariatu szkoły.
p. Katarzyna Konstanczuk-Jancewicz

Dokumenty na bieżący rok szkolny:
Dokumenty:

Kontakt – numer telefonu świetlicy: 517-207-804

Wpisy dotyczące wydarzeń z życia świetlicy znajdują się tutaj:
http://sp373.srv.pl/category/swietlica/


Dokumenty na 2018/19: