Dokumenty

DOKUMENTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 373

Statut Szkoły Podstawowej (pdf): StatutSP373_20171129

Program wychowawczo-profilaktyczny (pdf):
Uchwała nr 13a z 25.09.2019r. – Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Regulamin szkolny (pdf): Regulamin_szkolny_SP373

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego (pdf): SP373_zasady_funkcjonowania_dziennika_elektronicznego2018

Regulamin korzystania z podręczników i materiałów dydaktycznych (pdf): SP373_Regulamin_korzystania_z_podręczników_i_materiałów_edukacyjnych_2018

Regulamin wypożyczalni (pdf): Regulamin_korzystania_ze_zbiorów_wypożyczalnia

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (doc): Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Procedury usprawiedliwiania nieobecności (pdf):
Procedury usprawiedliwiania nieobecności_sp373

Procedura postępowania w przypadku wszawicy (pdf):
2017_9a_Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy

Procedura i rozporządzenia dot. korupcji, zasad etyki w SP 373:
Polityka_antykorupcyjna- zarządzenie prezydenta m.st.Warszawy
SP373_kodeks etyki
SP373_procedura zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć
SP373_ wykaz stanowisk i czynności

Dokumenty świetlicowe:

Aktualizacja dokumentów – wrzesień 2018