Dokumenty

DOKUMENTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 373

Statut Szkoły Podstawowej (pdf): Statut SP-373 tekst ujednolicony

Statut zmiany z dn.31.08.2022r. Statut zmiany z dn.31.08.2022r.

Regulamin pracy biblioteki szkolnej: zasady pracy biblioteki_sp373(docx)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły 2020/24: 2020_24_ograniczone funkcjonowanie szkoły 6.11.2020

Zarządzenie Dyrektora Szkoły 2020/20: Praca i nauka w reżimie sanitarnym – październik 2020: 2020_20_ kształcenie_w_reżimie_uzupełnione_procedury

Zarządzenie Dyrektora Szkoły: 2020_14_w sprawie bezpieczeństwa 21.05.20sp373

Zarządzenie Dyrektora Szkoły: 2020_13_w sprawie bezpieczeństwa 11.05.2020 sp373

Zarządzenie dot. BHP: 2020_11_Instrukcje BHP sp373

Zarządzenie Dyrektora Szkoły – dot.zawieszenia pracy oddziału przedszkolnego:

2020_10_zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym sp373

Zarządzenie Dyrektora Szkoły – dot. zdalnego nauczania w okresie kwarantanny
od 14 kwietnia do 27 kwietnia:

Zarządzenie Dyrektora Szkoły – dot. zdalnego nauczania w okresie kwarantanny
od 24 marca do 10 kwietnia:

373sp_2020_7_ograniczone_funkcjonowanie_szkoły

 

Program wychowawczo-profilaktyczny (pdf): Program wychowawczo-profilaktyczny na r.szk. 2022/2023

Plan pracy: Plan_pracy_SP-373_2021_2022 zatwierdzony

Regulamin szkolny (pdf): Regulamin_szkolny_SP373

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego (pdf): SP373_zasady_funkcjonowania_dziennika_elektronicznego2018

Regulamin korzystania z podręczników i materiałów dydaktycznych (pdf): SP373_Regulamin_korzystania_z_podręczników_i_materiałów_edukacyjnych_2018

Regulamin wypożyczalni (pdf): Regulamin_korzystania_ze_zbiorów_wypożyczalnia

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (doc): Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Procedura postępowania w przypadku koronawirusa (pdf):
Procedura postępowania – koronawirus

Procedury usprawiedliwiania nieobecności (pdf):
Procedury usprawiedliwiania nieobecności_sp373

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU (pdf):
PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

Procedura postępowania w przypadku wszawicy (pdf):
2017_9a_Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy

Procedura i rozporządzenia dot. korupcji, zasad etyki w SP 373:
Polityka_antykorupcyjna- zarządzenie prezydenta m.st.Warszawy
SP373_kodeks etyki
SP373_procedura zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć
SP373_ wykaz stanowisk i czynności

Dokumenty świetlicowe:

Aktualizacja dokumentów – wrzesień 2018