Stołówka


Wszelkie sprawy dotyczące obiadów
należy załatwiać z kierownikiem stołówki p. Kazimierą Banasiuk osobiście, telefonicznie: 517-207-818
lub mailowo: obiady@sp373.srv.pl

Cena 1. obiadu 6 zł.

Wpłaty wyłącznie przelewem na konto:
37 1030 1508 0000 0005 5038 8073
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz ewentualne daty dni wyłączonych z żywienia.

TERMINY WPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Opłata za obiady w styczniu 2022 – ze względu na zdalne nauczanie od 3.01 do 5.01.2022

  • Oddział przedszkolny za 19 obiadów – 114 zł,
  • klasy I-VIII za 15 obiadów – 90 zł.

WZÓR:
Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 373 im. I. J. Paderewskiego
Numer rachunku odbiorcy: 37 1030 1508 0000 0005 5038 8073
Tytułem: ZA OBIADY ZA MIESIĄC ………. 2021 r. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA. KLASA.
Jeżeli dziecko nie je obiadów codziennie, należy napisać: BEZ DNIA …
W przypadku wpłaty na konto dokonanej w ciągu dwóch ostatnich wyznaczonych dni należy przesłać mailem obiady@sp373.srv.pl potwierdzenie dokonania wpłaty lub dostarczyć potwierdzenie bezpośrednio do kierownika stołówki najpóźniej do godz. 9.00 pierwszego dnia miesiąca, za który dokonano opłaty.

 

Jadłospisy (układane przez panią Kazimierę Banasiuk) w formacie pdf i docx: