Stołówka

Wszelkie sprawy dotyczące obiadów
należy załatwiać z kierownikiem stołówki p. Kazimierą Banasiuk osobiście, telefonicznie: 517-207-818
lub mailowo: obiady@sp373.srv.pl

Szanowni Rodzice,
celem uniknięcia nieporozumień należy bardzo dokładne wypełniać przelewy.
WZÓR:
Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 373 im. I. J. Paderewskiego
Numer rachunku odbiorcy: 37 1030 1508 0000 0005 5038 8073
Tytułem: ZA OBIADY ZA MIESIĄC ………. 2019 r. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA. KLASA.
Jeżeli dziecko nie je obiadów codziennie, należy napisać: BEZ DNIA …
W przypadku wpłaty na konto dokonanej w ciągu dwóch ostatnich wyznaczonych dni należy przesłać mailem obiady@sp373.srv.pl potwierdzenie dokonania wpłaty lub dostarczyć potwierdzenie bezpośrednio do kierownika stołówki najpóźniej do godz. 9.00 pierwszego dnia miesiąca, za który dokonano opłaty.


TERMINY WPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM   2019/2020

Wpłaty gotówką w godzinach 7.30-10.30
Cena 1 obiadu: 5 zł.

OPŁATA ZA MIESIĄC NALEŻNOŚĆ NALEŻY WPŁACIĆ W TERMINIE
Wrzesień 21 obiadów 29VIII-4IX
październik 23 obiady 23-27IX
listopad- 19 obiadów 25-31X
grudzień-15 obiadów 25-29XI

Jadłospisy (układane przez panią Kazimierę Banasiuk) w formacie pdf:

Informacja o alergenach zapisana jest w formie kodu literowego na końcu każdego z dziennych jadłospisów. Lista alergenów do pobrania: Wykaz alergenów