Stołówka


Wszelkie sprawy dotyczące obiadów
należy załatwiać z kierownikiem stołówki osobiście,
telefonicznie: 517-207-818 lub mailowo: obiady@sp373.srv.pl

 

TERMINY WPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Wpłaty wyłącznie przelewem na konto:
37 1030 1508 0000 0005 5038 8073
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz ewentualne daty dni wyłączonych z żywienia.

Cena 1. obiadu 6,50 zł.

OPŁATA ZA MIESIĄC

NALEŻNOŚĆ NALEŻY WPŁACIĆ W

NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

wrzesień-20 obiadów

1-4 wrzesień

pazdziernik-20 obiadów

26-30 wrzesień

listopad-20 obiadów

26-31 październik

grudzień 17 obiadów

25-30 listopad

Za styczeń nie wnosimy opłat w grudniu!!!

Żywienie klas I-VIII rozpoczynamy od 5 września!