Stołówka

Wszelkie sprawy dotyczące obiadów
należy załatwiać z kierownikiem stołówki p. Kazimierą Banasiuk osobiście, telefonicznie: 517-207-818
lub mailowo: obiady@sp373.srv.pl

Szanowni Rodzice,
celem uniknięcia nieporozumień należy bardzo dokładne wypełniać przelewy.
WZÓR:
Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 373 im. I. J. Paderewskiego
Numer rachunku odbiorcy: 37 1030 1508 0000 0005 5038 8073
Tytułem: ZA OBIADY ZA MIESIĄC ………. 2018r. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA. KLASA.
Jeżeli dziecko nie je obiadów codziennie, należy napisać: BEZ DNIA …
W przypadku wpłaty na konto dokonanej w ciągu dwóch ostatnich wyznaczonych dni należy przesłać mailem obiady@sp373.srv.pl potwierdzenie dokonania wpłaty lub dostarczyć potwierdzenie bezpośrednio do kierownika stołówki najpóźniej do godz. 9.00 pierwszego dnia miesiąca, za który dokonano opłaty.


Jadłospisy (układane przez panią Kazimierę Banasiuk) w formacie pdf:


Opłaty za obiady styczeń – czerwiec 2018

terminy_wpłat_za_obiady_I-VI-18  do pobrania w formacie pdf

 Opłaty za obiady wrzesień – grudzień 2017

Informacje o wpłatach za obiady za IX-XII 2017r. do pobrania w formacie pdf

Informacja dla Rodziców dot. przyznania pomocy z OPS w formie dofinansowania do obiadów szkolnych – Załącznik– plik w formacie pdf.

Zarządzenie nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki do pobrania w formacie pdf