Stołówka

Wszelkie sprawy dotyczące obiadów
należy załatwiać z kierownikiem stołówki p. Kazimierą Banasiuk osobiście, telefonicznie: 517-207-818
lub mailowo: obiady@sp373.srv.pl

Szanowni Rodzice,
celem uniknięcia nieporozumień należy bardzo dokładne wypełniać przelewy.
WZÓR:
Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 373 im. I. J. Paderewskiego
Numer rachunku odbiorcy: 37 1030 1508 0000 0005 5038 8073
Tytułem: ZA OBIADY ZA MIESIĄC ………. 2019 r. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA. KLASA.
Jeżeli dziecko nie je obiadów codziennie, należy napisać: BEZ DNIA …
W przypadku wpłaty na konto dokonanej w ciągu dwóch ostatnich wyznaczonych dni należy przesłać mailem obiady@sp373.srv.pl potwierdzenie dokonania wpłaty lub dostarczyć potwierdzenie bezpośrednio do kierownika stołówki najpóźniej do godz. 9.00 pierwszego dnia miesiąca, za który dokonano opłaty.


Jadłospisy (układane przez panią Kazimierę Banasiuk) w formacie pdf:

Informacja o alergenach zapisana jest w formie kodu literowego na końcu każdego z dziennych jadłospisów. Lista alergenów do pobrania: Wykaz alergenówTERMINY WPŁAT ZA OBIADY W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  • Wpłaty gotówką w godzinach 7.30-10.30
  • Cena jednego obiadu 5 zł.

UWAGA! PROSIMY NIE DOKONYWAĆ W MIESIĄCU GRUDNIU PRZELEWÓW ANI WPŁAT GOTÓWKOWYCH ZA OBIADY STYCZNIOWE!!!

OPŁATA ZA MIESIĄC NALEŻNOŚĆ NALEŻY WPŁACIĆ W TERMINIE
Styczeń – 18 obiadów

2-7 stycznia

Luty – 14 obiadów

28-31 stycznia

Marzec – 21 obiadów

25-28 lutego

Kwiecień – 12 obiadów*

25-29 marca

Maj – 20 obiadów

24-30 kwietnia

Czerwiec – 14 obiadów

27-31 maja

*Rodzice dzieci, które będą przychodzić na świetlicę w czasie egzaminów gimnazjalnych (10,11,12 kwietnia) i egzaminów ośmioklasisty (15,16,17 kwietnia), mogą za te dni dodatkowo zapłacić za obiady. Opłata dla zerówki za kwiecień dotyczy 18 obiadów.Opłaty za obiady za okres wrzesień – grudzień 2018

Informacje o wpłatach za obiady za IX-XII 2018r. do pobrania w formacie doc

Informacja dla Rodziców dot. przyznania pomocy z OPS w formie dofinansowania do obiadów szkolnych – Załącznik– plik w formacie pdf.

Zarządzenie nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki do pobrania w formacie pdf