Stołówka

Wszelkie sprawy dotyczące obiadów
należy załatwiać z kierownikiem stołówki p. Kazimierą Banasiuk osobiście, telefonicznie: 517-207-818
lub mailowo: obiady@sp373.srv.pl

Cena 1 obiadu 6 zł.

Wpłaty wyłącznie przelewem na konto: 37 1030 1508 0000 0005 5038 8073

TERMINY WPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

OPŁATA ZA MIESIĄC

 

NALEŻNOŚĆ NALEŻY WPŁACIĆ
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE
Wrzesień 2020
18 obiadów
Obiady wydajemy od 7 września
1-4 września
Październik
21 obiadów
ze
rówka 22 obiady
25-30 września
Listopad: 20 obiadów 28-31 października
Grudzień: 16 obiadów 26-30 listopada

WZÓR:
Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 373 im. I. J. Paderewskiego
Numer rachunku odbiorcy: 37 1030 1508 0000 0005 5038 8073
Tytułem: ZA OBIADY ZA MIESIĄC ………. 2020 r. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA. KLASA.
Jeżeli dziecko nie je obiadów codziennie, należy napisać: BEZ DNIA …
W przypadku wpłaty na konto dokonanej w ciągu dwóch ostatnich wyznaczonych dni należy przesłać mailem obiady@sp373.srv.pl potwierdzenie dokonania wpłaty lub dostarczyć potwierdzenie bezpośrednio do kierownika stołówki najpóźniej do godz. 9.00 pierwszego dnia miesiąca, za który dokonano opłaty.

Jadłospisy (układane przez panią Kazimierę Banasiuk) w formacie pdf:

 

 

 

 Komunikat specjalny – 26 marca 2020 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 373 informuje Rodziców dzieci korzystających z obiadów, że nie należy wnosić opłat za obiady za miesiąc kwiecień 2020. Jeśli wznowimy normalną pracę szkoły, wykorzystamy pieniądze, których nie wydaliśmy w marcu br.


Szanowni Rodzice,
celem uniknięcia nieporozumień należy bardzo dokładne wypełniać przelewy.
WZÓR:
Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 373 im. I. J. Paderewskiego
Numer rachunku odbiorcy: 37 1030 1508 0000 0005 5038 8073
Tytułem: ZA OBIADY ZA MIESIĄC ………. 2019 r. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA. KLASA.
Jeżeli dziecko nie je obiadów codziennie, należy napisać: BEZ DNIA …
W przypadku wpłaty na konto dokonanej w ciągu dwóch ostatnich wyznaczonych dni należy przesłać mailem obiady@sp373.srv.pl potwierdzenie dokonania wpłaty lub dostarczyć potwierdzenie bezpośrednio do kierownika stołówki najpóźniej do godz. 9.00 pierwszego dnia miesiąca, za który dokonano opłaty.


TERMINY WPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM   2019/2020

Wpłaty gotówką w godzinach 7.30-10.30
Cena 1 obiadu: 5 zł.

OPŁATA ZA MIESIĄC NALEŻY WPŁACIĆ W TERMINIE
Styczeń
21 obiadów dla zerówki, pozostali 19 obiadów

2-8 I

 

Luty
20 obiadów dla zerówki, pozostali 10 obiadów

27-31 I

 

Marzec
22 obiady

24-28 II

Kwiecień
18 obiadów dla zerówki, pozostali 15 obiadów

26-31 III

 

Maj
20 obiadów
24-30 IV
Czerwiec
20 obiadów dla zerówki, pozostali 17 obiadów

25-29 V

 

 


Jadłospisy (układane przez panią Kazimierę Banasiuk) w formacie pdf:


czerwiec 2020 – jadłospis: jadłospis VI-2020 pierwszy tydzień

Nowy jadłospis – koniec maja 2020: 373_jadłospis_maj_2020

Informacja o alergenach zapisana jest w formie kodu literowego na końcu każdego z dziennych jadłospisów. Lista alergenów do pobrania: Wykaz alergenów