Stołówka


Wszelkie sprawy dotyczące obiadów
należy załatwiać z kierownikiem stołówki osobiście,
telefonicznie: 517-207-818 lub mailowo:
obiady.sp373@eduwarszawa.pl obiady@sp373.srv.pl

 

TERMINY WPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Wpłaty wyłącznie przelewem na konto:
37 1030 1508 0000 0005 5038 8073
W związku z koniecznością aktualizacji systemu rozliczania płatności za obiady, bardzo proszę, żeby w tytule przelewu podać imię, nazwisko dziecka, klasę i KONIECZNIE identyfikator cyfrowy dziecka. Identyfikator ten należy ustalić mailowo lub telefonicznie z kierownikiem stołówki i co miesiąc wpisywać go opłacając obiady.

Cena 1. obiadu 6,50 zł.

OPŁATA ZA MIESIĄC 2023r.

Kwota

NALEŻNOŚĆ NALEŻY WPŁACIĆ
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

wrzesień – 15 obiadów 97,50 zł 11-15 września
październik – 22 obiady 143,00 zł 25 – 30 września
listopad – 19 obiadów (bez 2,3 listopada) 123,50 zł 25 – 31 października
grudzień – 16 obiadów
104,00 zł 25 – 30 listopada