Wymagania edukacyjne SP

PrzedmiotNauczyciele uczący danego przedmiotuWymagania edukacyjne
edukacja wczesnoszkolnap. Joanna Budnaedukacja wczesnoszkolna i etyka klasa 1
przyrodap. Agnieszka Fornalskaprzyroda klasa 4
biologiap. Anna Sucharska
p. Agnieszka Jasińska
biologia klasa 7
chemiap. Elżbieta Ratyńska-Sidor
p. Monika Świniarska
chemia klasa 7
fizykap. Monika Stawiarz
p. Maria Morawiecka
geografiap. Beata Kowalczyk
p. Agnieszka Fornalska
geografia klasa 7
matematykap. Barbara Andrzejewska
p. Aneta Potocka
p. Maria Pryczek
p. Iwona Wus
p. Iwona Wrzosek
p. Alicja Zawistowska
matematyka klasa 4
matematyka klasa 7
informatykap. Małgorzata Ostowicz
p. Marzena Lesińska-Wardawy
informatyka klasa 4
informatyka klasa 7
język polskip. Elżbieta Dąbrowska
p. Renata Kaliszek
p. Beata Krzyżanowska
p. Dorota Oleasz
p. Magdalena Polak
język polski klasa 4
język polski klasa 7
język angielskip. Elżbieta Dawidziuk
p. Anna Kępa
p. Renata Wilczyńska – Kość
p. Paulina Pięta
p. Grażyna Wykowska
język niemieckip. Beata Biłyk-Woźniak
p. Elżbieta Sakwarelidze
język niemiecki - wymagania na stopnie
język niemiecki klasa 7
język hiszpańskip. Francisco Barrero Garcia
p. Katarzyna Wójcik
język hiszpański klasa 7
historiap. Barbara Ciechan
p. Dorota Fajdek
historia klasa 4
historia klasa 7
wychowanie fizycznep. Barbara Dobrowolska
p. Emilia Gaik
p. Irena Sznabel
p. Kamil Baranowski
p. Tomasz Litwiniuk
p. Robert Szumowski
p. Ireneusz Urbaniak
wychowanie fizyczne klasa 7
wychowanie fizyczne klasa 8


Przedmiotowy System Oceniania z wf
plastykap. Julia Kierskaplastyka klasa 4 i 7
muzykap. Grzegorz Jamrózmuzyka klasa 4 i 7
technikap. Małgorzata Ostowicztechnika klasa 4
religiap. Dorota Ościłowiczreligia klasa 1
religia klasa 4
religia klasa 7
etykap. Beata Biły-Woźniak
p. Joanna Budna
p. Julia Kierska
edukacja wczesnoszkolna i etyka klasa 1
etyka klasa 4
etyka klasa 7