KADRA PEDAGOGICZNA 2017/18

L.p. Nazwisko i imię
nauczyciela
Przedmiot/y
1. Spychała Katarzyna Dyrektor, pedagog szkolny
2. Pryczek Maria Wicedyrektor, matematyka
3. Andruszkiewicz Alina wychowanie przedszkolne
4. Andrzejewska Barbara matematyka
5. Baranowski Kamil wychowanie fizyczne
6. Biłyk – Woźniak Beata język niemiecki, etyka
7. Bolesta Barbara nauczyciel bibliotekarz
8. Budna Joanna edukacja wczesnoszkolna, etyka
9. Ciechan Barbara historia, wiedza o społeczeństwie
10. Dawidziuk Elżbieta język angielski
11. Dąbrowska Elżbieta język polski
12. Dobrowolska Barbara wychowanie fizyczne
13. Fajdek Dorota historia
14. Fornalska Agnieszka geografia, przyroda
15. Gaik Emilia wychowanie fizyczne
16. Góralski Jakub język hiszpański
17. Jamróz Grzegorz muzyka, zajęcia artystyczne
18. Jasińska Agnieszka biologia (prow. dwujęzycznie)
19. Kaliszek Renata język polski
20. Kępa Anna język angielski
21. Kierska Julia plastyka, zajęcia artystyczne, etyka
22. Konstańczuk-Jancewicz Katarzyna wychowawca świetlicy
23. Kowalczyk Beata geografia
24. Krzysiek Aleksandra nauczyciel dla ucznia z orzeczeniem
25. Krzyżanowska Beata język polski
26. Lesińska-Wardawy Marzena informatyka
27. Lisiak Magdalena psycholog szkolny
28. Litwiniuk Tomasz wychowanie fizyczne
29. Łukasik Żaneta reedukacja
30. Mędrala Krystyna nauczyciel bibliotekarz
31. Mikos Marzena wychowawca świetlicy
32. Morawiecka Maria fizyka
33. Oleasz Dorota język polski
34. Olszewska Dominika reedukacja
35. Ostowicz Małgorzata informatyka, technika, zajęcia techniczne, doradca zawodowy
36. Ościłowicz Dorota religia
37. Panasewicz Katarzyna język angielski
38. Pięta Paulina język angielski
39. Polak Magdalena język polski
40. Potocka Aneta matematyka
41. Rachoń Katarzyna wychowanie przedszkolne
42. Ratajczyk Anna pedagog szkolny
43. Ratyńska-Sidor Elżbieta chemia
44. Rączkowska-Kozioł Renata zajęcia artystyczne
45. Sakwarelidze Elżbieta język niemiecki, język rosyjski
46. Stawiarz Monika fizyka
47. Sucharska Anna biologia
48. Sznabel Irena wychowanie fizyczne
49. Szumowski Robert wychowanie fizyczne
50. Świniarska Monika chemia (prow. dwujęzycznie)
51. Urbaniak Ireneusz wychowanie fizyczne
52. Urbanowska Grażyna język rosyjski
53. Wilczyńska-Kość Renata język angielski
54. Wilim Maria zajęcia techniczne
55. Wójcik Katarzyna język hiszpański
56. Wrzosek Iwona matematyka
57. Wus Iwona matematyka
58. Wykowska Grażyna język angielski
59. Zasłonowski Sebastian wos
60. Zawistowska Alicja matematyka

Data aktualizacji – 29.12.2017, wcześniejsza – 21 października 2017

 

Przejdź do listy wychowawców: http://sp373.srv.pl/o-szkole/wychowawcy-w-roku-szkolnym-20172018/