Patron

Ignacy Jan Paderewski – Polak na pewno wybitny, pełen miłości do własnego kraju. „Czyny ludzi dają blask krajowi„- napisał kiedyś wybitny polski pisarz, Juliusz Słowacki. W tej pracy postaram się udowodnić prawdziwość tych słów.
Order Imperium Brytyjskiego, Wielka Wstęga Orderu Orła Białego, Order Polonia Restituta i pośmiertnie Virtuti Militari- to tylko niektóre odznaczenia i ordery, jakie otrzymał lub został nimi uhonorowany Ignacy Jan Paderewski. Ale czy na pewno ordery i odznaczenia w stu procentach oddają wkład Paderewskiego w rozwój Polski wolnej i niepodległej? W tym przypadku tak chyba jest.
W roku 1918 prezydent USA, Woodrow Wilson, wygłosił orędzie o powojennym świecie. Punkt 13 tego czternastopunktowego dokumentu mówił o utworzeniu niepodległego państwa Polskiego. Zapis te pojawił się notabene po interwencji Ignacego Paderewskiego.
Wielkim sukcesem Paderewskiego jest powstanie Wielkopolskie, ponieważ to jego przyjazd, w grudniu 1918 do Poznania nakłonił ludność tego miasta do walki z zaborcą i później, jak się okazało Powstania Wielkopolskiego, jedynego wygranego przez Polaków w historii RP.
Może nie sam Paderewski, ale protesty ze strony Niemców wobec jego przyjazdu spowodowały wybuch powstania.
7,5 miliona USD- taka suma niektórych przyprawiałaby o zawroty głowy, jednak taką sumę, wspólnie z Polonią Amerykańską udało się zebrać Paderewskiemu na wyposażenie Wojska Polskiego. Polonia zarzekała się, że zbierze 10 milionów i Paderewski wstydził się tak „małej” sumy, ale mimo to jego sukces jest niewątpliwy i niezaprzeczalny.
Paderewski pełnił wiele funkcji publicznych, był przez niespełna rok premierem i zarazem pełnił funkcje przywódcy Polskiej dyplomacji. Był przewodniczącym Rady Narodowej RP (namiastka rządu na emigracji podczas II wojny światowej) oraz inicjatorem, wspólnie z generałem Władysławem Sikorskim, Frontu w Morges, czyli porozumienia przeciwko ugrupowaniom proniemieckim. Był polskim przedstawicielem w Lidze Narodów (organizacji mającej za zadanie rozwiązywać spory pomiędzy krajami).
Ignacy Jan w imieniu Polski podpisał również Traktat Wersalski. Rzecz działa się dnia 28 VI 1919 roku. Traktat składał się z 440 punktów, w myśl którego oddano Polsce jej dawne tereny, między innymi Pomorze Gdańskie i Wielkopolskę, oraz utworzono wolne miasto Gdańsk.
Paderewski był również wielkim filantropem i dobroczyńcą. Swoje wielkie poważanie w światku muzycznym wykorzystywał na różne sposoby. W wybitny sposób promował Polskę na świecie. Był wielce szanowany, również dzięki swoim czynom. Z jego pomocą powstały pomniki m. in. Debussy’ego, Beethovena, Liszta, czy Kościuszki, oraz, co najważniejsze, w 500 lat po Bitwie pod Grunwaldem to dzięki niemu w Krakowie stanął pomnik upamiętniający wielkie zwycięstwo. Wirtuoz był współautorem wspaniałego wydania wszystkich dzieł Fryderyka Chopina.
Mimo tego mógłby zacząć wymieniać negatywne cechy Paderewskiego- że za mało wspierał naprawdę potrzebujących, że za mało działał w wojsku. Ale jednak zgadzam się z słowami Juliusza Słowackiego- Ignacy Jan Paderewski był jednym z ludzi, którzy dają blask krajowi – w każdym calu świetnie reprezentował Polskę.


Przekształcona z Gimnazjum nr 18 Szkoła Podstawowa nr 373 przyjęła imię Patrona – Ignacego Jana Paderewskiego i jest kontynuatorem tradycji.