Opłaty za obiady – wrzesień – grudzień 2020

Cena 1 obiadu 6 zł.

Wpłaty wyłącznie przelewem na konto: 37 1030 1508 0000 0005 5038 8073

TERMINY WPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM   2020/2021

OPŁATA ZA MIESIĄC

 

NALEŻNOŚĆ NALEŻY WPŁACIĆ W

NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

Wrzesień

18 obiadów

 Obiady wydajemy od 7 września

1-4 września
Październik

21 obiadów

Zerówka 22 obiady

25-30 września
Listopad

20 obiadów

28-31 października
Grudzień: 16 obiadów 26-30 listopada