Pożegnanie

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 5 lutego 2024 r.
odeszła od nas nagle wieloletnia współpracownica

Renata Kaliszek

wspaniała nauczycielka języka polskiego, wychowawczyni wielu
pokoleń młodzieży, serdeczna, życzliwa Koleżanka.

Będzie nam Jej wszystkim bardzo brakowało.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Córce i Rodzinie

Dyrekcja, grono pedagogiczne,
pracownicy obsługi i administracji
oraz cała społeczność szkolna