Rada Rodziców 2018/19

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodniczący – p. Tomasz Kalinowski
Zastępca – p. Iwona Gomołowska
Skarbnik – p. Agnieszka Bieńkowska
Sekretarz – p. Magdalena Tolak

Regulamin Rady Rodziców