REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH!!!

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów dwujęzycznych
na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Do rekrutacji uzupełniającej mogą przystąpić jedynie uczniowie, którzy otrzymali promocję do klasy VII i pisali test predyspozycji językowych w terminie czerwcowym.

Terminy w rekrutacji uzupełniającej:

  • składanie podań – od 5.07.2019r. do 11.07.2019r. do godz. 16.00
  • ogłoszenie listy zakwalifikowanych – 12.07.2019r. o godz.12.00
  • składanie oryginałów świadectw ukończenia klasy VI przez uczniów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej – od.12.07.2019r. do 16.07.2019r. do godz. 16.00

Przy kwalifikacji uczniów w rekrutacji uzupełniającej stosuje się zasady obowiązujące w rekrutacji podstawowej.

W sekretariacie szkoły należy złożyć:

  • podanie o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego podpisane przez oboje rodziców;
  • kserokopię świadectwa ukończenia klasy VI,
  • zaświadczenie o wynikach testu predyspozycji językowych, jeśli ten wynik nie został wpisany w elektronicznym systemie rekrutacji.