Zapraszamy do VIII edycji MINIgrantów-konkursu na wsparcie lokalnych projektów

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zaprasza mieszkańców, grupy nieformalne, organizacje, instytucje oraz wszystkich zainteresowanych, działających na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m. st. Warszawy, do udziału w konkursie na wsparcie lokalnych projektów.

W ramach konkursu można zdobyć środki na realizację pomysłu, który ożywi najbliższą okolicę.

Zwycięskie projekty mogą otrzymać dofinansowanie do 2 500 zł, a ich realizatorzy wsparcie animatorki Stowarzyszenia CAL w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań.

Nabór projektów w ramach 8. edycji konkursu będzie trwać w terminie: 06.11.2017 – 20.11.2017.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie:  http://centrumpaca.pl/minigranty-2/

W jakie obszary powinny wpisywać się projekty?

  • pobudzanie zaangażowania mieszkańców terenu objętego Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m. st. Warszawy (w dzielnicach Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek) w sprawy lokalne i podejmowanie oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego,
  • aktywizowanie społeczności sąsiedzkich i wspieranie integracji społeczności lokalnej,
  • wykorzystanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
  • poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych.

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Formuła konkursu wydaje nam się ciekawą formą na naukę partycypowania w życiu publicznym, dlatego zachęcamy osoby pracujące z dziećmi/młodzieżą do realizacji działań skierowanych do lokalnych społeczności na podobszarach kryzysowych Pragi Południe, Pragi Północ i Targówka.

W razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Paulina Wróbel
Animatorka
Centrum Społeczne Paca
tel. 516799809
e-mail: paulinaw@cal.org.pl

www.centrumpaca.pl
www.facebook.pl/Paca40

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
ul. Paca 40
04-386 Warszawa