Zaproszenie na Piknik „Mózg lubi ruch”

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 20.10.2018 r. na  V edycję Pikniku „Mózg lubi ruch”. Organizatorom bardzo zależy na udziale rodziców z dziećmi, szczególnie w wieku 3 – 10 lat, ponieważ z wieloletnich obserwacji specjalistów Poradni wynika, iż znacząco rośnie liczba dzieci potrzebujących zajęć stymulujących rozwój ruchowy.

Na pikniku specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 i PPP nr 16 oraz Ognisk Pracy Pozaszkolnej nr 1, nr 2,nr 3 i nr 4 będą udzielać porad, pokazywać gry i zabawy sprzyjające wszechstronnemu  rozwojowi dzieci. Będą występy i pokazy sportowe oraz możliwość uczestniczenia w zabawach rodzinnych.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy na mini wykłady na temat usamodzielniania dzieci, profilaktyki logopedycznej.

Będziemy propagować idee zdrowego odżywiania,  mówić o związku pomiędzy nawykami żywieniowymi, a zdrowiem dzieci, ich zachowaniem oraz osiągnięciami edukacyjnymi.

Nowością będzie POKAZ KULINARNY – POPROWADZI GO GOŚĆ SPECJALNY – TOMASZ JAKUBIAK, kucharz, dziennikarz kulinarny.

Przesyłamy plakat w wersji elektronicznej. 

Bogumiła Szmidt
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16