Zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym

Szanowni Państwo!

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.)
informuję, że w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 373 im. I.J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Angorska 2, za zgodą organu prowadzącego, zostały zawieszone zajęcia w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.
W tym okresie nadal będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem metod nauki na odległość.
Szkoła przygotowuje się do otwarcia zajęć opiekuńczych w oddziale przedszkolnym od 18 maja 2020r.
O dalszych szczegółach poinformuję Państwa w osobnych wiadomościach.

Z poważaniem,
Katarzyna Spychała

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 373