WARSZAWA MIASTEM ZDROWEGO STYLU ŻYCIA NASTOLATKÓW

Uczniowie klasy siódmej a i ósmych -a i b realizują na lekcjach etyki projekt dotyczący zdrowego stylu życia młodzieży. Ustaliliśmy, że w tym szczególnie trudnym czasie pandemii najistotniejszą wartością aksjologiczną jest zdrowie. Złota polska jesień sprzyjała wypracowaniu postawy troski o nie, z wykorzystaniem potencjału przyrody naszej Małej Ojczyzny. Praktyka rekreacji w mazowieckich lasach, na nadwiślańskich plażach czy w najbardziej urokliwym parku Skaryszewskim imienia I.J. Paderewskiego, który również patronuje naszej wspaniałej szkole, zachęca saskokępską młodzież do podejmowania tak cennej aktywności pięknymi zdjęciami. Świadczą one o wrażliwości estetycznej ich autorów, sprzyjają planowaniu kolejnych regionalnych peregrynacji, wzajemnie inspirują uczniów do rozwoju swoich zainteresowań. W grupie copywriterów szczególnie wyróżniły się następujące osoby, które dając wyraz swej prozdrowotnej postawie i kreatywności pióra, skutecznie przekonują nas do troski o zdrowie.

Chcesz być fit? –
Poczuj bit jesiennej rekreacji.

Martyna Mierzejewska

 

Gdy Ci smutno, gdy Ci źle,
Idź na spacer i uśmiechnij się!

Adam Waśniewski

 

Ruszaj się, to zdrowe!

Antonina Groblewska

p. Emilia Węgrzyn