Organizacja pracy w reżimie sanitarnym

Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!

W załączniku są zamieszczone  Procedury obowiązujące po powrocie do szkoły od 1 września 2021r. Do procedur dołączone są załączniki regulujące różne obszary funkcjonowania szkoły. Bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z nimi.

Najistotniejsze zasady to:

 1. Do szkoły przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, podwyższona temperatura, duszności), u których nikt
  z domowników nie jest objęty kwarantanną bądź izolacją w warunkach domowych (dotyczy pracowników, uczniów, rodziców i kontrahentów  szkoły).
 2. W przestrzeniach wspólnych na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek zasłaniających usta i nos.
 3. Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.
 4. Osoby wchodzące do szkoły (poza pracownikami i uczniami) mogą poruszać się tylko
  w wyznaczonej strefie wspólnej na parterze budynku. Do 10 września rodzice/opiekunowie uczniów z oddziału przedszkolnego i klas 1-3 mogą korzystać z procedury przejściowej pozwalającej na wejście z dzieckiem do szatni.
 5. Z nauczycielami i wychowawcami osobiście kontaktować się można w czasie zebrań i dni otwartych. Na bieżąco narzędziem kontaktu jest dziennik elektroniczny lub telefon.
 6. Na spotkanie z dyrektorem, wicedyrektorem oraz specjalistami (pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny) należy się wcześniej umówić telefonicznie. Preferowany jest kontakt e-mailowy.
 7. Opłat za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto. Nie przyjmuje się wpłat gotówkowych.

Życzę wszystkim bezpiecznego i spokojnego roku szkolnego 2021/2022!

pliki pdf:

 

Dyrektor SP-373
Katarzyna Spychała